הזמנת שרות

אבקש להזמין שרות ל
הרייני לאשר כי:
  • עלות ביקור טכנאי 450 ₪ לפני מע"מ וכוללת עד שעת עבודה אחת ואינה כוללת חלפים.
  • מחיר כל שעת עבודה נוספת 250 שח בתוספת מע"מ
  • תיקון במסגרת אחריות ללא חיוב
  • במידה וידרשו חלפים ו/או חומרים, הם יחויבו על פי מחירון החברה.
  • ידוע לי כי במידה ולא ניתן יהיה לתקן את הכלי במקום, באחריותי להביאו למרכז השרות של שינוע לתיקון.
  • בכפוף להסכם, כלים בהשכרה או ליסינג לא מחויבים על בלאי סביר 
Call Now Button