מלגזות חשמל

CPD45/50F8
Lead-acid / Li-Ion 6000mm 5000kg
CPD15/18/20/25/30/35
Lead-acid 6000mm 1500/1800/2000/2500/3000/3500kg
CPD18/20TV8
Lead-acid / Li-Ion 6000mm 2000kg
CPD20L2
Li-Ion 4500mm 1500kg
CPD15LE
Li-Ion 4500mm 1500kg
CPD25L2-B/S
Li-Ion 6000mm 2500kg
CPD15/20/30/35L1(S)
Li-Ion 5000mm 3500kg
EFL252/302/352
Li-Ion 6000mm 2500/3000/3500kg
EFL181
Li-Ion 4800mm 1800kg
Call Now Button