מאספות לגובה

מאספות לגובה של שינוע - ציוד לוגיסטי בע"מ

JX2 SERIES
Gel (AGM) / Lead-acid 4880mm 364kg
JX1
Gel (AGM) / Lead-acid 4880mm 364kg
JX0
Gel (AGM) / Li-Ion 3000mm 200kg
Call Now Button